Skrivet av: Sven Wennerström | 8 februari, 2011

Allmänflyget försvinner från Bromma

Norra parkeringen på Bromma flygplats

Den eländiga situationen för allmänflyget i Stockholm blir etter värre, när i princip allt allmänflyg på Bromma hotas av uppsägning. I korthet handlar det om att Bromma Flygplats (ägaren Swedavia AB) vill expandera den kommersiella verksamheten. Med begränsningar i ytor och antal rörelser är det den minst lönsamma verksamheten som måste försvinna: allmänflyget.

Arrendatorerna inom det röda området ovan har fått en heads up om uppsägning av sina arrenden och avflyttning kan komma att ske redan till hösten.Flera har redan skrivit om det här:

Det jag har att tillägga är en liten exposé över den politiska processen bakom beslutet. Jag har försökt att stega mig bakåt i tiden och frilägga processen som ledde fram till Swedavias beslut att prioritera ned allmänflyget. Naturligtvis finns det mycket mer som påverkat än det jag beskriver. Det här handlar enbart om statliga Swedavia, men mycket händer även i SLL och kommunerna i huvudstadsområdet. Det finns ändå ett par viktiga lärdomar i den här soppan:

Det strategiska värdet av flyget i Sverige diskuteras endast i ett regionalpolitiskt perspektiv. När politiker pratar om att säkerställa en infrastruktur för flyget, betyder det att säkerställa linjeflyget. Att säga att allmänflygets politiska ställning är svag vore en underdrift. Allmänflyget har idag ingen ställning alls politiskt. Nämns inte. Finns inte.

Utöver att säkra linjetrafik till glesbygden är det enda målet med flyginfrastrukturen att den ska generera en avkastning till staten.

Samtidigt finns det åtminstone två parter som med Riksdagen som plattform aktivt arbetar med att motarbeta flyget och specifikt arbetar för att lägga ner Bromma Flygplats.

Dessutom konstaterar jag att det handlar om processer som tar många år. Allmänflyget på Bromma är inte dagens strid att utkämpa. Möjligen går det att förhala processen, men alla viktiga beslut fattades under förra årtiondet. Istället måste vi koncentrera oss på att vinna framtiden.

Det är lätt att teckna en dyster bild. Kanske är det som Fred skriver att man helt enkelt har kommit för sent till det här partyt. Att flyget var 1900-talets stora grej och att man borde intressera sig för annat istället. Samtidigt finns det en del ljuspunkter:

När staten försvinner som ägare till många flygplatser får vi fler och kanske bättre kontaktytor att arbeta mot. Kanske är det lättare att föra en näringspolitisk diskussion om affärsflygets förutsättningar med en kommunal eller privat flygplatsägare. Exemplet Linköping kan tyda på det. Visserligen löser det inte Stockholmsproblemet, men Sverige är större än Stockholm (har jag hört).

Låt oss följa det här beslutet bakåt i tiden. Swedavia AB bildades den 1 april 2010 för att ta över driften av flygplatserna från LFV. Bevekelsegrunderna till beslutet beskrivs på Swedavias webbplats som logiska, naturliga och bra.

Bortsett från ett språkbruk som kanske passar bättre som slogan för en tysk chokladbit, har Swedavia också ett uppdrag, nämligen att ”aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen uppnås”. Dock skall detta ske inom ”ramen för affärsmässighet” och ”de tre grundläggande målen för Swedavia är avkastning, soliditet och rörelseresultat”.

Beslutet att genomföra denna uppdelning fattades i Riksdagen den 3 december 2009 och man får väl anta att politikerna när de tryckte på ja-knappen tänkte en extra gång på vilket välojat maskineri och schweiziska urverk som den svenska järnvägen utvecklats till efter att motsvarande politik genomdrivits.

Slutdebatten hade dock hållits dagen innan, den 2 december. Debatten handlar sammanfattningsvis om glesbygdsstöd och snabbtåg och mycket litet om flyginsfrastrukturen. Debatten visar rätt tydligt på själva grundproblemet: alliansen anser sig säkerställa en tillfredsställande infrastruktur, men det är ingen som är ansvarig och det finns ingen tydlig idé om vad som ska räknas som tillfredsställande.

Underlaget till debatten är Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU7. Där beskrivs förutsättningarna för bolagiseringen och att det nya bolaget ska förvaltas såsom behandlats i betänkandet 2008/09:TU2, som bygger på proposition 2008/09:35 – mera känd som Den Stora Infratrukturpropostionen. Proppen beskriver vad regeringen tänker sig inom allt vad infrastruktur heter mellan 2010 och 2021.Propositionen är 232 sidor lång och nämner ordet allmänflyg exakt noll (0) gånger.

Tillbaka till TU7! Det som har behandlats i trafikutskottet är en proposition och en rad motioner. Låt oss börja med motionerna:

Ett motförslag till propositionen, signerat S+V (Motion 2009/10T2) (samt förslag till förändringar i utgiftsområde 22)

2009/10T279 Klimatarbete på statliga flygplatser

2009/10T426 Trafik och Miljö är en jättemotion från Vänsterpartiet som innehåller en del om flyget. Bland annat står där att staten ska koncentrera resurserna till ett fåtal flygplatser. Där finns också en rubrik som lyder ”Lägg ner Bromma flygplats” är vi får veta att ”Bromma behövs inte, eftersom det finns andra fullgoda flygplatsalternativ i Stockholmsregionen”, samt att ”Privatflyget däremot är statistiskt sett ett större säkerhetsproblem än reguljärflyget, och privatflyget är omfattande på Bromma. Privatflygets olyckstal är jämförbara med motorcykeltrafikens siffror och dessutom sker över 60 procent av alla flyghaverier inom fem kilometer från flygplatsen.”

2009/10T490 Utgiftsområde 22 (mp) där punkten som tas upp lyder ”Regeringens beslut om att tillåta fortsatt trafik på Bromma flygplats är ytterligare ett tecken på att man inte inser klimatproblemets dignitet. Förutom att orsaka lokala störningar medför flygplatsens fortlevnad en fortsatt ökning av flygets ohämmade tillväxt. Därför bör Bromma flygplats snarast avvecklas”.

2009/10T535 Trafik och jämställdhet. Vänsterpartiet för här ett resonemang om att flyg är en särskilt manlig sysselsättning och därmed bör beskattas extra. Läs själva, jag orkar fan inte.

2009/10T230 Skogslänskommunikationer (S)

2009/10T272 Nationell flygplats i Västernorrland (Fp)

2009/10T314 Midlanda (S)

2009/10T514 Det statliga driftsstödet till icke-statlia flygplatser (S)

2009/10Kr295 Nobelinstitut (Fp) Byta namn på Arlanda till Alfred Nobel.

2009/10T321 Infrastruktur i Västsverige (S)

2009/10T355 Luftfartsverket aktieandel i Västerås Flygplats (M)

2009/10T455 Strategi för flygtrafiken i Mälardalen (S) Den här är kort och svävande, men sätter ändå fingret på frågan om att det kanske vore bra med en tydlig inriktning…

Så till själva huvudnumret: propositionen 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket. Den säger i stort sett det som står i betänkandet, men det viktiga här är att regeringen inte bara snöt proppen ur näsan. Till grund för förslaget ligger en statlig utredning: Framtidens
flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)
. Utredningen föreslår att LFV ska delas i två aktiebolag – ett för flygplatserna och ett för flygtrafikledningen. På utredningar kan man lämna remissvar, vilket har inkommit från bland många andra AOPA-S.

AOPA-S påpekar mycket riktigt att allmänflyget över huvud taget inte nämns, samt att det är märkligt av samhället att helt lägga makten över flygplatserna i händerna på ett företag vars enda uppdrag är att generera en viss avkastning. Ungefär samma sak säger för övrigt Luftfartsverket i sitt remissvar.

Varför fanns det då inget med i utredningen om allmänflyget? Låt oss titta i utredningsdirektiven, samt tilläggsdirektiven. Här står inget om att utelämna allmänflyget, men utredaren valde att bortse från de aspekterna. Dessutom konstaterar vi att de urspurngliga direktiven kom från regeringen Persson den 1 juni 2006. Anledningen till att utredningen kom till, var att Luftfartsverket under 2004 på eget initiativ hade genomfört en översyn av strukturen för de statligt ägda flygplatserna.

Något som 7 år senare alltså ledde fram till att allmänflyget slängs ut från Bromma.

 

Annonser

Responses

  1. […] Bara så ni inte missat det två artiklarna som Svenskan körde för någon månad sedan. Lite mer om den eländiga situationen på Bromma finns i mitt tidigare inlägg Allmänflyget försvinner från Bromma. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: